021-26231142     info@omidsepehr.ir    

بیمه مسئولیت مدنی عمومی و سایر

مجموعه: بیمه مسئولیت

معرفی بیمه نامه

 

متداول ترین و شناخته شده ترین این موارد ریزش ساختمان های مجاور حین گود برداری و اجرای یک پروژه ساختمانی که خسارت های مالی و جانی را به اشخاص ثالث وارد می سازد. از انواع این بیمه نامه ها می توان به شرح ذیل استفاده نمود:
بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی.
بیمه مسئولیت مدنی ناشی از آتش سوزی.
بیمه مسئولیت مدنی جامع شهری (ویژه شهرداری ها و دهیاری ها).
بیمه مسئولیت مدنی دارندگان ماشین آلات راهسازی، کشاورزی و .... در قبال اشخاص ثالث.
بیمه مسئولیت مدنی شرکت های نصب و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی.
بیمه مسئولیت مدنی مدیر (هیئت مدیره) ساختمان ها.

سایر انواع بیمه های مسئولیت مدنی عمومی.
بیمه عملیات ساختمانی
آنچه امروز در تخریب بناهای قدیمی و اجرای پروژه‌های ساختمانی شاهد هستیم، خسارات مالی و جانی است که به اشخاص ثالث وارد می‌آید. جهت جبران این گونه خسارات، بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی در قبال اشخاص ثالث، ارائه می‌گردد. در بیمه‌نامه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی، مسئولیت مدنی بیمه‌گذار در برابر اشخاص ثالث بیمه می‌گردد. لذا چنانچه در جریان عملیات ساختمانی شامل تخریب، خاکبرداری، گودبرداری، احداث‌پی، و مراحل احداث بنای جدید، خسارات جانی و مالی به اشخاص ثالث وارد آید بیمه‌گر با رعایت شرایط بیمه‌نامه و پس از احراز مسئولیت بیمه‌گذار، اقدام به جبران خسارت خواهد نمود.

اهم خسارت‌هایی که معمولاً به اشخاص ثالث وارد می‌شود به شرح زیر است:

• نشت و ترک‌خوردگی ساختمان‌های مجاور در اثر تخریب و گودبرداری ساختمان مورد احداث.
• ریزش ساختمانهای مجاور در اثر گودبرداری.
• خسارات مالی وارد به اثاثیه و تأسیسات ساختمانهای مجاور در اثر ریزش.
• خسارات وارد به خیابان و پیاده رو و اموال عمومی از جمله فضای سبز.
• خسارات وارد به تأسیسات تحت الارضی شامل خطوط انتقال آب گاز و تلفن.
• خسارات وارد به خودروهای عبوری و یا پارک شده در محیط اطراف پروژه در اثر پرتاب مصالح ساختمانی.
• خسارات جانی شامل فوت و نقص عضو و هزینه‌های پزشکی همسایگان (ساکنین ساختمان های مجاور.(
• خسارات جانی برای عابرین در اثر سقوط و پرتاپ مصالح ساختمانی.
• خسارات جانی افراد ثالث که وارد محوطه ساختمان مورد بیمه می‌گردند.
• خسارات ناشی از دپو مصالح در خیابان و پیاده رو
بیمه مسئولیت مدنی ناشی آتش سوزی
گسترش‌ دامنه‌ آتش‌سوزی‌ و انفجار در مجاورت‌ محل‌ وقوع‌ حادثه‌، سبب‌ ورود خسارات‌ مالی‌ و جانی‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ می‌گردد که غرامت‌ وارده‌ به اشخاص ثالث در چارچوب‌ بیمه‌نامه‌های‌ آتش‌سوزی‌ قابل‌ پرداخت‌ و جبران نیست؛‌ لاکن ‌بیمه‌‌ مسئولیت مدنی ناشی از آتش‌سوزی، کلیه‌ زیان‌‌های‌ ناشی‌ از خط‌راتی‌ همچون‌ آتش‌سوزی‌، انفجار، ترکیدگی‌ لوله‌های‌ آب‌ و ضایعات‌ آب‌ وارد به‌ اشخاص‌ ثالث‌ را جبران‌ خواهد نمود.

بیمه مسئولیت مدنی شرکتهای نصب و نگهداری تابلوها و بیلبوردهای تبلیغاتی
این بیمه‌نامه به منظور جبران کلیه خسارات مالی و جانی ناشی از خطرات احتمالی نصب و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی در قبال اشخاص ثالث صادر می‌شود. همچنین کلیه کسانی که مسئول نصب و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی هستند، در قبال افراد ثالث، به این بیمه‌نامه نیاز دارند. با توجه به شرایط مندرج در بیمه‌نامه مسئولیت تابلوهای تبلیغاتی خطراتی همچون فوت، نقص عضو، هزینه‌های پزشکی و خسارت مالی تحت پوشش قرار می‌گیرند.
بیمه مسئولیت حرفه‌ای نگهداری و نصب آسانسور و پله برقی
امروزه کمتر ساختمان مسکونی وتجاری، اداری وجود دارد که مجهز به آسانسور و پله‌برقی نباشد. حتی بعضی از واحدهای بزرگ صنعتی علاوه بر دارا بودن آسانسور نفربر، دارای آسانسور باربر نیز می‌باشند. نصابان و سرویس‌کاران آسانسور نیز در برابر خدماتی که ارائه می‌دهند مسئول خواهند بود. چرا که عملکرد نامطلوب در سیستمهای آنها ممکن است موجب بروز خسارات جانی و مالی گردد. بنابراین به تمامی دارندگان و نصابان آسانسورها و پله برقی در ساختمان های تجاری و مسکونی توصیه می‌شود، بیمه‌نامه فوق را تهیه نمایند. این بیمه‌نامه غرامت‌ فوت‌ و نقص‌عضو و هزینه پزشکی استفاده کنندگان از‌ آسانسور را در صورت‌ وقوع‌ حوادث‌ و برطبق شرایط خصوصی و عمومی بیمه‌نامه جبران‌ می‌نماید. همچنین در آسانسورهای باربر، خسارات مالی نیز تحت پوشش می‌باشد.
بیمه‌نامه مسئولیت حرفه‌ای مدیران فنی مراکز درمانی
در این بیمه‌نامه مسئولیت مسئول فنی بیمارستان(مسئولیت بیمه‌گذار) در مقابل بیماران و اشخاص ثالث بیمه می‌گردد. بدین معنی که اگر در جریان اجرای وظایف نامبرده، حادثه‌ای رخ دهد که منجر به خسارت جسمانی به بیماران و اشخاص ثالث گردد و بیمه‌گذار قانوناً مسئول و ملزم به جبران خسارت گردد خسارت وارده از طریق این بیمه‌نامه جبران می‌گردد.
مسوولین فنی بیمارستان دارای شرح وظایفی هستند که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین گردیده است در این شرح وظایف مسئولیتهای مسئول فنی بیمارستان در مقابل بیمارستان، بیماران، عیادت کنندگان و به عبارت جامع‌تر مسئولیت کلیه امور مؤسسات پزشکی به عهده مسوول فنی گذاشته شده است.
بیمه‌نامه مسئولیت حرفه‌ای مدیران مهد کودک
موضوع بیمه‌نامه عبارت است از مسئولیت مدنی بیمه‌گذار در رابطه با خسارات جانی به کودکان استفاده کننده از امکانات مهد کودک. چنانچه در رابطه با مسئولیت بیمه‌گذار به کودکانی که از امکانات مهد کودک استفاده می‌کنند و اسامی آنها از طریق لیست ارسالی به بیمه‌گر اعلام شده خسارت بدنی وارد آید بیمه‌گر پس از محرز شدن مسئولیت بیمه‌گذار مطابق با شرایط عمومی و خصوصی بیمه‌نامه و قانون مسئولیت مدنی و قانون بیمه، جهت جبران خسارت اقدام خواهد نمود.
بیمه مسئولیت حرفه ای مدیران و ناجیان استخر
این فرآیند به منظور صدور بیمه‌نامه‌ای برای پوشش خطرات ناشی از مسئولیت مدنی مدیران و ناجیان استخر انجام می‌گردد. این فرآیند با دریافت فرم پیشنهاد تکمیل شده از مشتری آغاز شده و بیمه‌نامه پس از دریافت وجه حق‌بیمه، صادر می‌شود. کلیه مدیران و ناجیان استخر جهت بیمه نمودن افراد ثالث (استفاده کنندگان از استخر) به این بیمه نامه نیاز دارند.
بیمه مسئولیت مدیر سینما
مدیران سالن‌های سینما، کنسرت و اجلاس در قبال خطرات احتمالی افراد استفاده‌کننده سالن‌ها مسئولیت دارند. برای پوشش خسارات ناشی از خطرات احتمالی در این سالن‌ها، بیمه‌نامه مسئولیت حرفه‌ای مدیران سالن‌های سینما، کنسرت و اجلاس، کنسرت و اجلاس صادر می‌شود. کلیه مدیران سالن‌های سینما، کنسرت و اجلاس در قبال خطرات احتمالی افراد استفاده‌کننده سالن‌ها به این بیمه نامه نیاز دارند.

 

 

راهنمای خرید و صدور الحاقیه

 

مراحل صدور

1.دریافت درخواست کتبی مشتری مبنی بر صدور بیمه‌نامه مسئولیت و تکمیل فرم پیشنهاد.
2. پرداخت حق بیمه توسط بیمه‌گذار.
3. صدور بیمه‌نامه مربوطه.

مدارک مورد نیاز

کارت ملی بیمه‌گذار
انجام بازدید توسط کارشناس بیمه‌گر(در صورت نیاز).

فرم پیشنهاد خرید حق بیمه

دانلود فرم پیشنهاد بیمه نامه

راهنمای دریافت خسارت

 

راهنمای دریافت خسارت

در کلیه بیمه های مسئولیت مدنی بدون استثنا بیمه گذار موظف است به محض اطلاع از هرگونه ادعا علیه خود بلافاصله حداکثر ظرف مدت 5 روز بیمه کننده را بصورت کتبی مطلع نموده و تشکیل پرونده خسارت نماید لذا ضروریست در ابتدا به اطلاع بیمه شونده محترم رسانده شود که موظف هستند در مدت تعیین شده نسبت به تشکیل پرونده اقدام نمایند و سایر مدارک را بعدا به بیمه گر ارائه نمایند .
فرایند دریافت خسارت
برای پرداخت غرامت از محل بیمه نامه های مسئولیت می‌بایست تقاضا و یا اعلام خسارت بیمه گذار ویا زیان دیدگان با قید تاریخ حادثه و ساعت وقوع آن و نیز شرح کامل حادثه به بیمه گر اعلام گردد.
مدارک مورد نیاز جهت تاییدیه قرارداد به شرح ذیل می‌باشد:
• مدت اعتبار بیمه نامه با قید تاریخ شروع و انقضاء بیمه نامه که میبایستی تاریخ حادثه در خلال مدت پوشش بیمه‌ای باشد.
• حق بیمه حتما قبل از حادثه پرداخت شده باشد و در ضرب الاجل تعیین شده.
• تعهدات شرکت با ذکر نوع تعهد و میزان تعهد درج گردد.
• احراز مسئولیت بیمه گذار در قبال حادثه به وقوع پیوسته برای زیان دیده.
مدارک اعلام خسارت
1. گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تنظیم گردیده باشد(درصورتی که فوت ناشی ازحادثه باشد)
2. گواهی پزشک معالج یا پزشک قانونی مبنی بر تعیین علت فوت
3. کپی برابربااصل خلاصه رونوشت وفات و یا جواز دفن
4. کپی برابر با اصل شناسنامه باطل شده متوفی(کلیه صفحات)
5. کپی صفحه اول(مشخصات) دفترچه تأمین اجتماعی
6. برگ انحصار وراثت(درصورت عدم تعیین ذینفع) (نامحدود)
ب- در صورت غرامات بدنی به جز فوت:
1. کپی شناسنامه برابر اصل از تمام صفحات ابطال شده و کارت ملی
2. کپی دفترچه تامین اجتماعی یا خدمات درمانی فرد مصدوم
3. هرگونه مدارک مربوط به اشتغال مصدوم در کارگاه اعم از کارت پرسنلی قرارداد کاری، گواهی اشتغال به کار و لیست سازمان تامین اجتماعی
4. هرگونه گزارش نیروی انتظامی، بازرس و کارشناس اداره کار، سازمان آتش نشانی و اوژانس
5. گزارش اولین مرجع درمانی و پزشک معالج
6. پرونده کامل بیمارستانی
7. نظریه و گزارش پزشک قانونی
8. رای محاکم قضایی (در صورت مراجعه به دادگاه)
9. دریافت رضایتنامه از مصدوم
ج - در صورت وقوع خسارات نقص عضو و هزینه پزشکی :
1. کپی شناسنامه برابر اصل تمام صفحات و کارت ملی فرد مصدوم
2. کپی دفترچه تامین اجتماعی یا خدمات درمانی فرد مصدوم
3. هرگونه مدارک مربوط به اشتغال مصدوم در کارگاه اعم از کارت پرسنلی قرارداد کاری، گواهی اشتغال به کار و لیست سازمان تامین اجتماعی
4. هرگونه گزارش نیروی انتظامی، بازرس و کارشناس اداره کار، سازمان آتش نشانی و اوژانس
5. گزارش اولین مرجع درمانی و پزشک معالج
6. اصل صورتحساب یا برابر اصل هزینه های درمانی و پرونده بالینی مصدوم در زمان بستری
7. گواهی پزشک معالج مصدوم مبنی بر اتمام درمان
8. عکس رادیولوژی پس از حادثه و پس از اتمام طول درمان(در صورت شکستگی اعضای بدن)
9. نظریه پزشک قانونی و رای دادگاه (در صورت مراجعه به مراجع قضایی)
10. برگه‌های بازجوئی در مراجع قضایی و انتظامی (در صورت مراجعه به مراجع قضایی و شکایت از کارفرما)
11. تعیین درصد نقص عضو توسط پزشک معتمد بیمه‌گر (در صورت عدم مراجعه به مراجع قضایی و پرداخت خسارت بدون رای دادگاه)
12. دریافت رضایتنامه از مصدوم
د- در صورت وقوع خسارات مالی :
در خصوص خسارتهای مالی هرگونه مدرکی که جهت تعیین رقم خسارت از سوی کارشناس بازدید کننده مشخص گردیده، الزامی است. در مواردی که حادثه در مراجع قضایی رسیدگی و منجر به صدور رأی دادگاه است، کلیه مدارک الزم جهت دریافت خسارت پس از برابر اصل نمودن در دادگاه میبایست در اختیار بیمه گر قرار گیرد.

ارسال فرم پیشنهاد تکمیل شده

 

لطفا پس از دانلود و تکمیل فرم پیشنهاد بیمه، تصویر آنرا از طریق دکمه زیر به اکانت پشتیبانی ما در تلگرام ارسال نمایید.

پرسش از ما درباره این بیمه
خانه
خدمات بیمه ای
تلگرام
تماس با ما