021-26231142     info@omidsepehr.ir    

بیمه آتش سوزی مسکونی

مجموعه: بیمه آتش سوزی

معرفی بیمه نامه

 

در این نوع بیمه نامه منازل مسکونی تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرند.
واحدهای مسکونی را به 2 روش انفرادی و گروهی می توان در بیمه سرمد تحت پوشش قرارداد.
موارد ذیل تحت پوشش بیمه نامه آتش سوزی نمی باشد.
مسکوکات ، پول ، اوراق بهادار ، اسناد ، فلزات قیمتی به هر شکل جواهرات و مروارید ، سنگ های قیمتی سوار شده ، هرگونه اسناد و نسخ خطی و همچنین هزینه بازسازی نقشه،جمع آوری مجدد اطلاعات و یاتنظیم دفاتر بازرگانی
خسارت وارد به برنامه ها و نرم افزارهای مورد استفاده در سیستم های کامپیوتری

بازار هدف

در این نوع بیمه‌نامه منازل مسکونی تحت پوشش بیمه‌ای قرار می‌گیرند

شرایط و تعهدات

 

عهدات و خسارات تحت پوشش

1. آتش‌سوزی، صاعقه و انفجار
2. زلزله
3. سیل
4. طوفان
5. سقوط هواپیما
6. خطرات اضافی دیگر

شرایط فسخ قرارداد

قرارداد بیمه ممکن است در موارد زیر قبل از انقضای مدت پیش بینی شده از طرف بیمه‌گر یا بیمه‌گذار یا هر دو در مواردی منفسخ شود:

الف ) فسخ از طرف بیمه‌گر:

بیمه‌گر در موارد زیر می‌تواند با اخطار 10 روزه بیمه‌نامه را فسخ و اعلامیه آن را با پست سفارشی به آخرین نشانی اعلام شده از سوی بیمه‌گذار ارسال کند:
1. در صورت عدم پرداخت حق‌بیمه از طرف بیمه‌گذار در موعد مقرر (پس از اخطار و تعلیق قرارداد).
2. بعد از هر خسارت. این حق بر این منطق استوار است که بعد از وقوع خسارت بیمه‌گر متوجه می‌شود که در ارزیابی خطر دچار اشتباه شده است.
3. در صورت خودداری غیر عمدی بیمه‌گذار از اظهار مطالب یا اظهارات خلاف واقع ( ماده 13 قانون بیمه ).
4. در صورت تشدید خطر موضوع بیمه ( ماده 16 قانون بیمه و ماده 18 شرایط عمومی بیمه نامه).
در این صورت بیمه گر حق بیمه، باقیمانده از حق بیمه دریافتی را پس از انقضای 10 روز از تاریخ اعلام خطر مزبور به بیمه گذار به صورت روزشمار محاسبه و مسترد می‌کند.

ب ) فسخ از طرف بیمه‌گذار

به موجب ماده 21 شرایط عمومی بیمه‌نامه آتش‌سوزی بیمه‌گذار می‌تواند در هر زمان بیمه‌نامه را فسخ نماید.
در این صورت بیمه‌گر با در نظر گرفتن تعرفه کوتاه مدت، حق‌بیمه را محاسبه و مابه‌التفاوت دریافتی را به بیمه‌گذار مسترد می‌نماید. بیمه‌نامه‌هایی که به نفع ثالث صادر می‌شوند از شمول این حکم مستثنی می‌باشند.

ج ) فسخ از طرف بیمه‌گر یا بیمه‌گذار

1-در صورتیکه قرارداد برای دوره‌های معین ( مثلا" پنج ساله ) منعقد و در پایان هر دوره با اطلاع قبلی، تمدید خود به خود برای یک دوره مشابه در نظر گرفته شده باشد.
2-در مورد انتقال مالکیت مورد بیمه به هر یک از عناوین حقوقی.

د ) موارد انفساخ قرارداد بیمه

قرارداد بیمه ممکن است در موارد زیر منفسخ شود، یعنی ممکن است قرارداد بیمه بدون میل و اختیار طرفین قرارداد و بخودی خود از هم گسیخته شود :
1. در صورتیکه مورد بیمه در نتیجه وقوع حادثه ای جز حادثه بیمه شده کاملا" از بین برود که در صورت از بین رفتن مورد بیمه (به طورکامل) وقوع خطر متصور نیست لذا بیمه موضوعیت خود را از دست می‌دهد.
2. در صورتی که اجازه عملیات بیمه‌ای از بیمه‌گر سلب شود. مانند اینکه مقامات صلاحیت دار، پروانه کار شرکت بیمه‌ای را کلا" یا برای رشته‌ای که بیمه مورد نظر به آن مربوط می‌شود لغو کنند و به او اجازه ادامه فعالیت ندهند.

راهنمای خرید و صدور الحاقیه

 

مراحل صدور

فرم چاپی تحت عنوان پرسشنامه که حاوی محل مورد بیمه می‌باشد توسط بیمه‌گذار تکمیل و امضاء می‌شود که مبنای بیمه‌نامه آتش‌سوزی قرار می‌گیرد.
بیمه‌گذار با امضاء برگ پیشنهاد تایید می‌نماید که کلیه سؤالات را مطابق واقعیت پاسخ داده است.
در صورت نیاز به بازدید کارشناسان بیمه نسبت به انجام بازدید و ارائه گزارش آن اقدام می‌نمایند و سپس بیمه‌نامه صادر و در اختیار بیمه‌گذار قرار می‌گیرد.

مدارک مورد نیاز

1. فرم پیشنهاد تائید شده
2. فرم بازدید (در صورت وجود)

فرم پیشنهاد خرید حق بیمه

در این بیمه‌نامه حق‌بیمه بر اساس ارزش مواردی که مورد بیمه واقع شده است و نیز خطراتی که بیمه‌گذار درخواست می‌نماید محاسبه می‌گردد

دانلود فرم پیشنهاد بیمه نامه

راهنمای دریافت خسارت

 

فرایند دریافت خسارت

بیمه‌گذار موظف است به محض اطلاع از حادثه و حداکثر ظرف مدت 5 روز از زمان وقوع حادثه، بیمه‌گر را به طریق کتبی و یا شفاهی و با اخذ تاییدیه، از حادثه آگاه سازد. پس از اعلام خسارت توسط بیمه‌گذار کارشناسان بیمه‌گر در اولین فرصت از مورد بیمه بازدید نموده و اقدام به تهیه صورتجلسه خسارت می‌نمایند. پس از کنترل مستندات بیمه‌نامه و مدارک درخواستی از بیمه‌گذار میزان خسارت محاسبه و پرداخت می‌شود.
توجه 1: جلوگیری از توسعه خسارت: بیمه‌گذار باید بلافاصله پس از وقوع حادثه کلیه اقدامات لازم را به منظور جلوگیری از گسترش خسارت و نجات اموال بیمه‌شده بعمل آورد . مخارجی که بیمه‌گذار برای جلوگیری از توسعه خسارت صرف می‌کند به فرض اینکه منتج به نتیجه نگردد به عهده بیمه‌گر خواهد بود .
توجه 2: اثبات میزان موجودی
بیمه‌گذار بایستی ثابت کند که اولاً مورد بیمه در لحظه وقوع حریق در محل بیمه‌شده موجود بوده و طعمه حریق شده است. ثانیاً مورد بیمه‌ای که دچار آتش سوزی شده است دارای ارزش معینی بوده است زیرا صدور بیمه‌نامه وتعیین مبلغ بیمه‌شده به تنهایی دلیل ارزش و یا وجود مورد بیمه در لحظه وقوع حادثه نیست.
توجه 3: اعلام کیفیت وقوع آتش‌سوزی: بیمه‌گذار ضمن اعلام خسارت آتش‌سوزی باید چگونگی وقوع حریق و یا شروع حریق را مشخص کند و با توجه به این موضوع است که بیمه‌گر تشخیص خواهد داد آتش‌سوزی در نتیجه تقصیر یا اهمال یا عمد بیمه‌گذار و یا اشخاص ثالث نبوده است.
توجه 4: دادن امکان رسیدگی به بیمه‌گر
بیمه‌گذار باید در صورت وقوع حادثه امکانات رسیدگی به بیمه‌گر و نمایندگان او را فراهم آورد. اگر بیمه‌گذار به اعلام خسارت و مطالبه آن اکتفا کند و مانع از این شود که کارشناسان بیمه‌گر از محل بازدید کنند قطعاً این امر حمل بر مسئول بودن بیمه‌گذار و موجب محرومیت وی از دریافت خسارت خواهد شد.

مدارک اعلام خسارت

1. اصل بیمه‌نامه و ضمائم آن
2. گزارش مقامات انتظامی (در صورت نیاز)
3. گزارش نزدیکترین ایستگاه هواشناسی (در صورت طوفان یا سیل)
4. گزارش کارشناس خسارت
5. گزارش آتش‌نشانی

ارسال فرم پیشنهاد تکمیل شده

 

لطفا پس از دانلود و تکمیل فرم پیشنهاد بیمه، تصویر آنرا از طریق دکمه زیر به اکانت پشتیبانی ما در تلگرام ارسال نمایید.

پرسش از ما درباره این بیمه
خانه
خدمات بیمه ای
تلگرام
تماس با ما